Radiología

Disposem de radiologia digital tant intraoral com panoràmica (ortopantomografia) amb la qual s’obtenen unes imatges de diagnòstica d’alta qualitat amb una mínima radiació, comparant-les a les convencionals. Hi ha la possibilitat de lliurar-les en un suport digital si requereix veure-les un altre professional. Disposem de delantes i collarí plomat per a nens o pacients que ho requereixin.

Puc fer-me una radiografia si estic embarassada?

El convenient és no fer-les, sobretot durant el primer trimestre. En cas de necessitat i mitjançant els elements emplomats podrien fer-se durant segon i tercer trimestre.