Periodoncia

La periodòncia és el tractament de les malalties que afecten les genives i la resta dels teixits en els quals es recolzen les dents. Estan causades per bacteris que apareixen a la boca per l’acumulació de restes d’aliments o mals hàbits en el raspallat. Aquests bacteris produeixen substàncies químiques que inflamen les genives.

Hi ha dos tipus de malalties periodontals. Quan afecta només a les genives es diu gingivitis i el tractament és fàcil i ràpid, ja que consisteix en la neteja de la boca per eliminar la placa bacteriana i tosca.

Si la gingivitis no es tracta a temps i la inflamació afecta teixits més profunds la malaltia es diu periodontitis. En aquest cas, la destrucció dels teixits sol ser irreversible i es posa en perill la conservació de les dents. En els casos més greus de periodontitis en els quals es produeix la pèrdua total de la dent la solució més adequada són els implants i pròtesis dentals. Es col·loquen uns cargols de titani especials a l’os en l’espai que ocupava la dent original. Sobre el cargol es col·loca una corona de porcellana que té el mateix color i aparença que la dent original.

Aquest és un tractament molt delicat i perquè sigui reeixit cal seguir rigorosament totes les indicacions del dentista. Aquestes dents noves recuperen totes les funcions perdudes i permeten un gran confort als pacients.

Com es poden prevenir la gingivitis i la periodontitis?

La cura de les genives és de vital importància per mantenir una boca sana. La millor manera de prevenir les malalties periodontals és fer un correcte raspallat de les dents. També es recomana una neteja dental almenys un cop l’any. Les revisions periòdiques, les higienes i manteniments periodontals amb regularitat ens evitaran moltes complicacions a mitjà i llarg termini.

Hi ha factors que incrementen el risc de periodontitis en pacients amb diabetis mal controlada i pacients fumadors

Quins són els símptomes de la periodontitis?

És una malaltia molt freqüent ja que no presenta símptomes fins que la malaltia es troba molt avançada. Els símptomes són: sagnat freqüent de les genives al raspallar, dents que es mouen i mal alè.

Els implants es poden veure afectats?

La periimplantitis és la pèrdua d’os al voltant dels implants per les mateixes causes i bacteris que causen la periodontitis. Malgrat que els implants són més resistents que les dents a aquesta malaltia també poden arribar a perdre’s si no es controlen i es realitzen els seus manteniments.